Aktualności

Rozdanie dyplomów na WMFiT

02 marca 2017
czytaj całość

W poniedziałek, 6 marca 2017 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom aż sześciu kierunków 3,5-letnich studiów inżynierskich: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Bezpieczeństwa, Edukacja Techniczno-Informatyczna, Informatyka, Mechatronika. W uroczystości prowadzonej przez Dziekana Wydziału, dra hab. inż. Grzegorza Domka, prof. nadzw., wzięli udział m.in. Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia, dr hab. Benedykt Odya, prof. nadzw., Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw., prodziekani oraz dyrektorzy Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej oraz Instytutu Techniki, a także wiceprzewodniczący samorządu studenckiego.

czytaj całość…

Dr inż. Jacek Czerniak w CA COST Action

23 grudnia 2015

Dr inż. Jacek Czerniak z Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki UKW został powołany do członkowstwa w Komitecie Zarządzającym Europejskiego Programu Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in Science and Technology) CA COST Action.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, ul. M.K. Ogińskiego 16,

85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 740