Komisje wydziałowe 2012-2016

1)  Komisja ds. Nauki:

Przewodniczący:  dr hab. inż. Marek Macko – Prodziekan ds. Nauki 

Członkowiekierownicy jednostek:

 1. prof. dr hab. Zbigniew Grande  - IM
 2. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. nadzw. - IMiIS
 3. prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński - IT
 4. dr hab. Kazimierz Fabisiak, prof. nadzw. -  IF
 5. Piotr Ossowski – przedstawiciel studentów

 2)  Komisja ds. Oceny i Rozwoju Kadry Kadry:

Przewodniczący: dr hab. Andrzej Prószyński, prof. nadzw. - Dziekan       

Członkowie: kierownicy jednostek:

 1. prof. dr hab. Zbigniew Grande -  IM
 2. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. nadzw.  -  IMiIS
 3. prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński -  IT
 4. dr hab. Kazimierz Fabisiak, prof. nadzw. -  IF
 5. Alicja Topolewska  – przedstawicielka studentów                                                

3)  Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia:

Przewodniczący: dr hab. inż. Grzegorz Domek  – Prodziekan ds. Dydaktycznych

Członkowie: z-cy kierowników jednostek:

 1.  dr Mariola Marciniak  -  IM
 2. dr inż. Grzegorz Zych  -  IMiIS
 3. dr Zbigniew Dziamski  -  IT
 4. dr Angelika Baranowska - Łączkowska  -  IF
 5. Alicja Topolewska  – przedstawicielka studentów                                                 

4)  Komisja ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów

Przewodniczący: dr hab. inż. Grzegorz Domek  – Prodziekan ds. Dydaktycznych

Członkowie: przedstawiciele nauczycieli akademickich:

 1.  dr Mariola Marciniak  -  IM
 2. dr inż. Grzegorz Zych  -  IMŚiIS
 3. dr Zbigniew Dziamski  -  IT
 4. dr Angelika Baranowska - Łączkowska  - IF
 5. Piotr Ossowski–przedstawiciel studentów                                                               
 6. Natalia Grabowska - przedstawicielka studentów                                                

5)  Komisja Wydawnicza:

Przewodniczący: dr hab. Andrzej Prószyński, prof. nadzw. - Dziekan

Członkowie:       

 1. prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński  - IT
 2. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof.  UKW -  IMŚiIS
 3. prof. dra hab. Lech Górniewicz -  IM
 4. dr hab. Kazimierz Fabisiak, prof. nadzw. – IF

 6) Komisja ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich oraz Pracowników Niebędących    Nauczycielami Akademickimi

       Przewodniczący:  dr hab. Andrzej Prószyński, prof. nadzw - Dziekan

       Członkowie: kierownicy jednostek:

 1.  prof. dr hab. Zbigniew Grande  -  IM
 2.  dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. nadzw.  -  IMiIS
 3.  prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński  -  IT
 4.  dr hab. Kazimierz Fabisiak, prof. nadzw.  -  IF
 5.  mgr Małgorzata Stasiak  -  dziekanat

7) Rada Funduszu Komercyjnego

      Przewodniczący:   dr hab. Andrzej Prószyński, prof. nadzw.   - Dziekan

      Członkowie:  przedstawiciele jednostek prowadzących studia niestacjonarne:

 1. prof. dr hab. Zbigniew Grande  -  IM
 2. dr inż. Grzegorz Zych - IMiIS
 3. dr Zbigniew Dziamski  - IT

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, ul. M.K. Ogińskiego 16,

85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 740