Konkursy studentów i absolwentów

Konkurs na najlepszego studenta i absolwenta w roku 2016/17

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową w roku 2016/17

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, ul. M.K. Ogińskiego 16,

85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 740