Skład Rady

Lista obecności członków Rady Wydziału 

 • Dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. nadzw. (Dziekan WMFiT)
 • Dr hab. inż. Mieczysław Cieszko, prof. nadzw. (Prodziekan ds. Nauki)
 • Dr Katarzyna Chmielewska(Prodziekan ds. Dydaktycznych)

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

 • Dr hab. Andrzej Prószyński, prof. nadzw.
 • Dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw.
 • Dr hab. Wacław Bała, prof. nadzw.
 • Prof. dr hab. Piotr Bogusławski
 • Prof. dr hab. Yevhen Chaplya
 • Prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński
 • Prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak
 • Dr hab. Marek Gogolin, prof. nadzw.
 • Prof. dr hab. Lech Górniewicz
 • Prof. dr hab. Zbigniew Grande
 • Dr hab. Hubert Grudziński, prof. nadzw.
 • Dr hab. Jacek Jackiewicz, prof. nadzw.
 • Prof. dr  hab. inż. Mariusz Kaczmarek
 • Dr hab. MykhayloKoterlyn, prof. nadzw.
 • Prof. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski
 • Prof. dr hab. inż. Józef Kubik
 • Dr hab. Zbigniew Leszczyński
 • Dr hab. Piotr Malinowski, prof. nadzw.
 • Dr hab. inż. Andrzej Michalski, prof. nadzw.
 • Prof. dr hab. Mykola Nedashkovskyy
 • Dr hab. Oleh Nykyforchyn, prof. nadzw.
 • Dr hab. Taras Radul, prof. nadzw.
 • Dr hab. Piotr Rytlewski
 • Prof. dr hab. Valentin Skvortsov
 • Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sosnowski
 • Prof. dr hab. Andrzej Suchocki
 • Dr hab. Paweł Szroeder, prof. nadzw.
 • Prof. dr hab. Bohdan Tsizh
 • Dr hab. inż. Wiesław Urbaniak
 • Dr hab. Ryszard Uklejewski, prof. nadzw.
 • Dr hab. Tadeusz Woźniak
 • Dr hab. Marek Wójtowicz, prof. nadzw.
 • Prof. dr hab. Yuriy Zorenko
 • Prof. dr hab. Marian Żenkiewicz
 • Dr hab. inż. Joanna Paciorek – Sadowska, prof. nadzw.
 • Dr hab. Katarzyna Cabańska – Płaczkiewicz
 • Dr hab. Tomasz Weselak

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 • Dr Agnieszka Banaszak – Piechowska
 • Dr inż. Katarzyna Kazimierska – Drobny
 • Dr Jolanta Kosman
 • Dr Janusz Łukowski
 • Dr Paulina Szczuka
 • Dr Mariola Marciniak

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • Mgr Karol Pawełkowski
 • Teresa Przybysz
 • Mgr Aldona Ryńska
 • Mgr Maria Troszyńska
 • Mgr Milena Mrówczyńska
 • Magdalena Gutowska

Przedstawiciele studentów:

 • Chabasiński Przemysław
 • Gaj Jan
 • Grubicka Klaudia
 • Januszewski Paweł
 • Jaster Piotr
 • Komoś Karolina
 • Matysik Iwona
 • Pezda Marcin
 • Specyał Natalia
 • Serafiński Michał
 • Szatkowski Krystian

Przedstawiciel związków zawodowych (z głosem doradczym):

 • Mgr inż. Janusz Mondrzejewski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, ul. M.K. Ogińskiego 16,

85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 740